Ειδοποιήσεις δημοσίων συμβάσεων από την Ελλάδα αλλά και τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης! +30 69 06 46 14 49 Καθημερινές 10:00-17:00

Προμήθειες

Στην υπηρεσία diagonismoi-dimosiou.gr υπάρχουν διαθέσιμα «Προκαθορισμένα προφίλ αναζήτησης», βασιζόμενα σε λέξεις κλειδιά και κωδικούς CPV, για τον καθορισμό των επιχειρηματικών προφίλ των συνδρομητών. Ο κάθε συνδρομητής μπορεί επιπλέον να καθορίσει τα δικά του μοναδικά κριτήρια. Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τις 25 κύριες κατηγορίες διαγωνισμών δημοσίου (προμήθειες και υπηρεσίες), ενώ μέσα στις παρενθέσεις μπορείτε να δείτε τον αριθμό των διακηρύξεων που δημοσιεύτηκαν κατά τις τελευταίες 7 ημέρες για την εκάστοτε κατηγορία, στην Ελλάδα και την Ε.Ε.

Εάν στην παρακάτω λίστα δεν μπορείτε να βρείτε την κατηγορία που σας ενδιαφέρει, καλέστε μας στο τηλέφωνο +30 690 646 1449 (εργάσιμες ημέρες και ώρες 10 πμ έως 4μμ) ή μέσω του email, info@diagonismoi-dimosiou.gr.

ΧώραΑναθέτουσα αρχήΤύποςΠεριγραφή
GRΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝΑπόφαση Προέδρου για απευθείας ανάθεση της δαπάνης "Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού και προμήθεια ΗΥ και ...
GRΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΠρομήθεια εφαρμογών λογισμικού και περιφερειακών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου
GRΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2/2024 Προκήρυξη Διαγωνισμού, κάτω των ορίων, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από ...
GRΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑAΕY ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 156/2024 Προκήρυξη Διαγωνισμού, κάτω των ορίων, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από ...
GRΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝΠρομήθεια ανταλλακτικών και παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών και ...
GRΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΕΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΜετάθεση της υπ’ αριθ. 360/09-01-2024 Διακήρυξης για το Έργο: «Αναβάθμιση των Συστημάτων Πληροφορικής και της ...
GRΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 2/24
GRΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΑΔΕΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, ...
GRΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝΑπόφαση Απευθείας Ανάθεσης #1762668 #200838
GRΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΕΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΔιενέργεια Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Άνω των Ορίων Διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης “την πλέον ...